Skip directly to content

Pfizer na Slovensku

Už viac ako 25 rokov prináša Pfizer na Slovensko lieky, vakcíny a voľnopredajné produkty, ktoré zlepšujú zdravie a kvalitu života pacientov, a vďaka ktorým je tiež možné predísť rôznym ochoreniam. Sme medzinárodná inovatívna firma, ktorá neustále pracuje na objavovaní a vývoji nových liekov s cieľom sprístupniť liečbu pacientom, ktorí ju naozaj potrebujú. K hlavným terapeutickým oblastiam, na ktoré sa Pfizer zameriava, patrí onkológia, interná medicína, zriedkavé ochorenia, vakcíny, zápalové a autoimunitné ochorenia.

Pfizer pôsobí na Slovensku od roku 1995 a je významným partnerom pre zainteresovaných v oblasti zlepšovania zdravia. Pfizer na Slovensku zamestnáva približne 105 ľudí a v súčasnosti má vo svojom portfóliu registrovaných 91 liekov.

Zameriavame sa na neustále zlepšovanie spôsobu našej činnosti tak, aby sme našim lekárom a pacientom poskytovali lieky a s nimi spojené informácie v súlade so všetkými normami a najvyššími etickými princípmi. Pri realizácii našich aktivít postupujeme transparentne, počúvame a zohľadňujeme názory všetkých, ktorí sa podieľajú na rozhodnutiach v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V novembri 2013 Pfizer spoluzakladal Asociáciu inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a od samého začiatku patrí medzi najaktívnejších členov s cieľom zlepšiť podmienky pre prístup slovenských pacientov k moderným a inovatívnym liekom. Vieme, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby ľudia mali stály prístup k inovatívnym liekom a kvalitnej zdravotnej starostlivosti , je konštruktívna spolupráca spoločnosti Pfizer so zdravotníckymi autoritami a všetkými zainteresovanými stranami, ktoré sú súčasťou reťazca poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

Od roku 2009 pôsobí na poste generálneho riaditeľa MUDr. Branislav Budke, ktorý je taktiež predsedom dozornej rady v AIFP, člen predstavenstva AmCham a podpredsedom v expertnom výbore pre zdravotníctvo v AmCham.