Skip directly to content

Aktívne členstvo

Členstvo v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)

Od roku 2013 je Pfizer aktívnym členom v AIFP. Pfizer sa usiluje aj prostredníctvom aktivít AIFP pomáhať slovenským pacientom, presadzovať transparentnosť, podporovať vzdelávanie, zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva a taktiež informovať verejnosť o hodnotách inovácii, ktoré farmaceutické spoločnosti na Slovensko prinášajú.

Členstvo v Business Leaders Forum

Pfizer je členom Business Leaders Forum (BLF), ktorého cieľom je združovať firmy presadzujúce princípy zodpovedného podnikania na Slovensku. Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Členstvo vo Fonde pre transparentné Slovensko

Pfizer patrí taktiež medzi členov Fondu pre transparentné Slovensko, a tým podporuje aktivity neziskového sektora, ktoré prispievajú k tomu, aby Slovensko bolo právnym štátom. V roku 2018 bol príspevok spoločnosti Pfizer využitý na financovanie projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO.