Skip directly to content

Zbierky

Jarná a Jesenná zbierka

Od roku 2018 sa zapájame do zbierok šatstva organizovaných Nadáciou Pontis. Na jar 2018 sme zbierali šatstvo a iné potrebné veci pre Územný spolok SČK Jelšava a na jeseň pre OZ Dobrý Pastier. Zbierky majú veľmi dobré ohlasy medzi našimi zamestnancami, tak v nich budeme určite pokračovať.

Vianočný bazár

Od r. 2015 spoločnosť Pfizer v spolupráci s Občianskym združením Dobrota pre Afriku organizuje Vianočný bazár. V príjemnej vianočnej atmosfére, ktorú dotvára vianočné pečivo a káva, si môžu zamestnanci spoločnosti Pfizer ale aj zamestnanci celej budovy, zakúpiť pekný darček z Kene (tašky, šatky, náušnice, misky, varešky, sošky) pre svojich blízkych, a tým pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Vyzbierané peniaze putujú do Južného Sudánu na podporu vzdelávania a zabezpečenia stravy pre školákov.

Počas leta 2017 sme usporiadali aj zbierku šatstva pre deti z Južného Sudánu.

Deň narcisov

Pfizer sa od roku 2018 zapája aj do najväčšej verejnej zbierky na Slovensku – Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine na pomoc pacientom s onkologickým ochorením. Zamestnanci ako dobrovoľníci vyrážajú na Deň narcisov do ulíc, aby mohli rozdávať žlté narcisy a zbierať peniaze, z ktorých potom Liga proti rakovine financuje všetky svoje projekty a programy pre pacientov s rakovinou a ich rodiny.