Skip directly to content

Spoločnosť Pfizer spolu s nadáciou Pfizer Foundation vyčlení 40 miliónov dolárov na zdravotnícke a dobročinné účely

NEW YORK, 6. apríl 2020 – Spoločnosť Pfizer a nadácia Pfizer Foundation dnes oznámili, že vyčlenia 40 miliónov dolárov na zdravotnícke a dobročinné účely, aby pomohli zmierniť dopady pandémie COVID – 19 v USA a vo svete. Spoločnosť Pfizer taktiež rozširuje svoj Program pomoci pacientom a daruje kľúčové lieky a vakcíny v USA i vo svete.

„Sme uprostred globálnej zdravotníckej krízy a chápeme, že je nevyhnutné, aby súkromný sektor ako aj dobročinné organizácie okamžite poskytli významné príspevky na podporu tých, ktorí čelia pandémii v prvej línii,“ vyhlásila Caroline Roanová, riaditeľka nadácie Pfizer Foundation a viceprezidentka divízie Global Health & Patient Access. „V spoločnosti Pfizer sme presvedčení o tom, že je našou zodpovednosťou pomáhať a chrániť tých najzraniteľnejších a preto vynakladáme všetky naše zdroje na riešenie situácie COVID – 19.“

Dar spoločnosti Pfizer a nadácie Pfizer Foundation kombinuje príspevky na zdravotnícke a dobročinné účely tak, aby bol boj s ochorením podporený na lokálnej, ale aj celosvetovej úrovni.

Príspevky na boj s ochorením v USA

Naprieč štátmi USA, ktoré sú výrazne postihnuté ochorením COVID – 19 budú poskytnuté finančné prostriedky vládnym zdravotníckym organizáciám a neštátnym zdravotníckym zariadeniam z neziskového sektoru. Ďalej budú finančné prostriedky venované verejným zdravotníckym strediskám na okamžité a dlhodobé riešenia potrieb zdravotníkov, ktorí čelia infekčným chorobám a bojujú s ochorením COVID – 19 v prvej línii.

Príspevky na globálny boj s ochorením

Mimo územia USA bude finančný dar poskytnutý medzinárodným mimovládnym organizáciám a partnerom, ktorí priamo pomáhajú v boji s ochorením COVID – 19. Počas niekoľkých týždňov spoločnosť Pfizer darovala uvedeným partnerom, vrátane organizácie Direct Relief, Project HOPE a International Medical Corps viac než jeden milión dolárov vo forme finančných príspevkov na zabezpečenie núdzového materiálu pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a na pomoc pri riešení následkov epidémie po celom svete.

Prostredníctvom celosvetového programu medicínskych grantov Global Medical Grants poskytne spoločnosť Pfizer finančné prostriedky vo výške päť miliónov dolárov na podporu prínosných vzdelávacích a výskumných projektov, ktorých cieľom je zlepšiť zachytenie, diagnostiku, liečbu a celkovú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID – 19. Zdravotníckym strediskám, nemocniciam a klinikám budú poskytnuté granty na zlepšene starostlivosti o pacientov s týmto ochorením.

Spoločnosť Pfizer väčšinu darov rozdelí medzi partnerov počas nasledujúcich štyroch až šiestich týždňov na základe priorít a potrieb. Spoločnosť Pfizer, nadácia Pfizer Foundation a ich partneri budú sledovať ďalší vývoj pandémie a vyhodnocovať dopad príspevkov. Tieto dary nadväzujú na dlhodobú snahu spoločnosti Pfizer bojovať s infekčnými ochoreniami v USA a po celom svete, posilňovať systémy zdravotnej starostlivosti a znižovať rozdiely v poskytovaní naliehavej zdravotnej starostlivosti pacientom najmä v tých oblastiach kde táto starostlivosť nie je dostatočne dostupná.

Program pomoci pacientom v USA

V snahe pomôcť pacientom a zaistiť im nepretržitý prístup k liekom, spoločnosť Pfizer takisto rýchlo prispôsobila časť svojho Programu pomoci pacientom v USA rozšírením dodávky liekov počas karantény a prijímaním lekárskych predpisov vydaných elektronicky tam, kde to je možné. Spoločnosť Pfizer sa takisto dohodla na spolupráci s vládou, mimovládnymi organizáciami a neziskovými organizáciami v USA na darovaní a distribúcii dôležitých liekov a vakcín.

Zapojenie pracovníkov spoločnosti Pfizer a firemné darcovstvo

Spoločnosť Pfizer vytvorila nový celosvetový Program zdravotníckych služieb, ktorý podporuje svojich pracovníkov so zdravotníckym vzdelaním, aby sa v rámci boja s ochorením COVID – 19 zapojili do diagnostiky, liečby a poskytovania zdravotníckych služieb. Vyštudovaní zdravotní pracovníci, ktorí počas tejto krízy cítia povinnosť pomáhať v boji s epidémiou sa teraz môžu zapojiť. Naďalej budú pritom poberať svoj plat a benefity v plnej výške a po ukončení svojej misie sa budú môcť vrátiť na svoju pozíciu.

PP-PFE-SVK-0036