Skip directly to content

Klinické skúšanie

Za posledných 100 rokov pomohli lieky a vakcíny zmeniť  životy miliónom ľudí. Pomohli predĺžiť život, významne zvýšiť priemernú dĺžku života. Mnohé  predtým nevyliečiteľné ochorenia vieme dnes pomocou liekov úplne vyliečiť a výrazne znížiť mieru úmrtnosti na viaceré civilizačné ochorenia, ako sú onkologické alebo kardiovaskulárne choroby. 
Lieky  tiež umožnili pacientom s mnohými chronickými ochoreniami viesť plnohodnotný život.
Aby sa  ale mohol liek úspešne dostať až k pacientovi, to znamená jeho uvedenie na  trh v danej  indikácii, musí  najprv prejsť dlhoročným procesom  (10-15 rokov) pred-klinickým a klinickým skúšaním, aby sa  spoľahlivo dokázala jeho účinnosť a bezpečnosť.

Momentálne v celom svete  prebieha približné až 75 000 klinických skúšaní s asi 4000 novými liekmi.
Klinické skúšania sa robia podľa vopred schváleného plánu (protokolu), podľa  prísnych  a všeobecne platných medzinárodných  pravidiel a  schvaľuje ich a dohliada nad nimi množstvo regulačných orgánov.

Spoločnosť Pfizer  ako jedna z najväčších inovatívnych farmaceutických firiem kladie  na výskum a vývoj liekov mimoriadny dôraz a  patrí so svojimi investíciami do vývoja nových liekov medzi lídrov.
Momentálne aj na Slovensku prebieha viac ako 30 klinických skúšaní v 11 terapeutických oblastiach ( od onkológie cez diabetes až po gastroenterológiu), v ktorých je zaradených vyše 1000 pacientov  a tak sa aj Slovensko  zaraďuje medzi významné krajiny, kde spoločnosť Pfizer realizuje svoje klinické skúšania sľubných terapií a inovatívnych liekov.

V prípade, že sa chcete dozvedieť či sú na Slovensku evidované klinické skúšania zamerané na vaše ochorenie navštívte internetovú stránku AIFP kde nájdete bezplatnú online poradňu "Klinické skúšanie".